Agusia 03.04.2007 19:22

Nurtuje mnie ostatnio jeden problem. W większości modlę się do Boga i nie rozumiem czy jest jakaś różnica, czy modlę się do Boga czy do Jezusa?? Bo Jezus jest synem Boga, a jednocześnie Bogiem?? Czy Jezusa i Boga można traktować jak tę samą osobę?? Czy jest w tym coś złego, że modlę się przeważnie do Boga?? Nie chcę myśleć czegoś co jest niezgodne z wiarą, więc proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Chrześcijanie wierzą w jednego Boga w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha. czy modlisz się do Ojca, czy do Syna, czy do Ducha, zawsze modlisz się do Boga.

J.