Margosia 01.11.2006 20:23

czy jest jakiś określony czas kiedy powinno się zgłosić chęć wstąpienia do klasztoru?

Odpowiedź:

Hmmm... Odpowiadajacy nie bardzo rozumie pytanie. Chodzi o wiek czy porę roku? Bo do zakonu mozna wstąpić, jeśli się ma 17 lat (to zasada prawa kanonicznego). Górna granica nie jest określona. Tyle że nia ka zdy kto się do zakonu zgłasza musi być przyjęty. To zależy od kompetentnych w tej sprawie przełożonych danego zakonu...

A jeśli chodzi o porę roku (analogicznie do składania papierów na uczelnię), to nie ma to znaczenia :-)

J.