Sławek 05.10.2006 18:41

http://www.wandea.org.pl/images3/cielec1.jpg - Czy autor obrazka nie ma racji?

Odpowiedź:

Nie ma racji. Przykazania dał Bóg Izraelowi, nie ludom pogańskim. Podobnie jest dziś: przykazania są od tego, byśmy samych siebie strzegli przed grzechem, a nie wytykali błędy innych. Można potępiać tych, którzy poznawszy prawdziwego Boga oddają kult bożkom. Ale nie tych, którzy do poznania prawdziwego Boga z różnych przyczyn nie doszli. Trzeba im głosić prawdę o Jedynym Zbawicielu człowieka, a nie ich - jak napisał autor obrazka - potępiać...

W tym co napisano wyżej wyraża się cała istota różnicy między prawdziwą troską o dobro człowieka i Kościoła, a nadętym triumfalizmem...

J.