Ktoś 03.10.2006 15:47

Czy nie zachowanie przepisów ruchu drogowego przez pieszych (np. pzrechodzenie na czerwonym świetle) jest zawsze grzechem (np. gdy ulica jest pusta). Czy jest też grzechem brak ostrozności np. przebieganie przed nadjeżdżającym nie tak bardzo blisko samochodem, bo spiesze sie do tramwaju?

Odpowiedź:

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest grzechem w takim stopniu, w jakim faktycznie sprowadza niebezpieczeństwo na użytkowników ruchu. Albo też - co w sumie też istotne - w jakim powoduje irytację innych użytkowników drogi...

J.