un 07.08.2005 22:17

Czy jeśli zaklnę w przypływie złości to czy jest to grzech cięzki? Czy muszę po nim się spowiadać, czy wystarczy odmówić pokutę i za niego żałować?

Odpowiedź:

Człowiek najczęściej klnie w złości...

Zasadniczo używanie wulgarnych słów nie jest grzechem ciężkim, jeśli człowiek swojego przekleństwa nie kieruje do konkretnej osoby. Z całą pewnością neleży się jednak takich słów wystrzegać...

W takim więc wypadku żal i przeproszenie Boga wystarcza...

J.