K# 05.07.2005 12:04

masturbacja jest grzechem, ale czy jest ciężkim?
co znaczy "cięzka materia"?

Odpowiedź:

Masturbacja jest grzechem ciężkim, o ile dokonana jest świadomie i dobrowolnie.

Kiedy próbujemy ocenić jakiś czyn, musimy uwzględzić dwie (trzy) rzeczy: czyn sam w sobie (to właśnie owa materia czynu) i jego okoliczności (świadomość i dobrowolność)

Ciężka materia to pojęcie określające, że przy pełnej świadomości i dobrowolności czynu jest on grzechem ciężkim. Gdy materia jest lekka, to zły czyn dokonany nawet w pełni świadomie i dobrowolnie nie jest grzechem ciężkim. Np. jeśli ktoś w pełni świadomie i dobrowolnie opuści raz wieczorną modlitwę, to nie popełnia grzechu ciężkiego. Może się też zdarzyć, że ktoś dopuszcza się czynu, który sam w sobie jest grzechem ciężkim (materia czynu jest ciężka), ale okoliczności sprawiają, że w jego przypadku nie mówimy o grzechu ciężkim. Np. ktoś bawiąc się bronią śmiertelnie kogoś postrzelił, ale nie miał intencji zrobienia komukolwiek krzywdy...

J.