Zuza 09.06.2005 10:22

Oktawa których świąt znosi nakaz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych?

Odpowiedź:

Nakaz piątkowej wstrzemieźliwości od pokarmów mięsnych znosi Oktawa Wielkiej Nocy...

J.