08.06.2005 20:50

Czy po to, aby mozna było modlić się na różańcu czy książeczce muszą one wcześniej być poświęcone przez księdza.

Odpowiedź:

Nie ma takiego wymogu.

J.