karo369 09.05.2005 13:32

A jednak proszę o odpowiedz na pytanie, w których momentach Mszy Świętej należy czynić znak krzyża?

Odpowiedź:

Poniżej zamieszczono tekst odpowiedzi udzielonej Ci 22 marca tego roku

Znak krzyża czynimy na początku Mszy (na słowa: " W imie Ojca i Syna i Ducha Świętego"), na błogosławieństwo ("Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty"). Mały znak krzyża na czole, ustach i sercu robimy przed Ewangelią, na słowa kapłana: "słowa Ewangeli według świętego... "

J.