Aneta 06.01.2005 08:27

Szczęść Boże,

Czy protestant może wystapić do Kościoła Katolickiego o unieważnienie swojego małżeństwa zawartego z osobą protestancką w Kościele protestanckim, jeżeli chce on zostać Katolikiem i zawrzeć drugi związek małżeński w Kościele Katolickim z osobą katolicką?

Dziekuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Póki jest protestantem, to na pewno nie...

J.