piotr 12.08.2004 18:43

Szczęść Boże
Mam pytanie dotyczące kościołów- każdy kościół chrześcijański twierdzi , że tylko ON jest prawdziwy. To bezsens.
Zacząłem studiować Biblię oraz historię Kościoła.
Mam pytanie laczego nasz kościół zmienić Dekalog napisany przez samego Boga? Przecież dekalog katechizmowy różni się od tego biblijnego??
Np. Pamiętaj abys dzień święty święcił, a w Bibli jest mowa o sabacie ustanowionym przez samego Boga?
Wiem, że nie jest ważne czy czcimy sobote czy niedzielę ale skąd te rozbieżności?
A z drugiej strony Chrystus nawołuje do przestrzegania Przykazań, a więc czy człowiek może dzień PAŃSKi przenosić dowolnie z soboty na niedziele czy wtorek??
Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedź:

1. Oczywiście, roszczenia wszystkich Kościołów naraz nie mogą być prawdziwe. Znamiona prawdziwości Kościoła, to te cechy, które wymieniamy w wyznaniu wiary: „wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na to ostatnie... Pełne wyjaśnienie kwestii tych znamion Kościoła znajdziesz w Katechzmie 811-870. Kliknij TUTAJ

2. Nikt nie zmienił przykazań Bożych. Tyle, że w wersji katechizmowej mają one nieco krótsze, łatwiejsze do zapamiętania brzmienie. Jeśli chcesz sprawdzić, to na naszych stronach podaliśmy wszystkie trzy wersje (dwie biblijne). Zobacz TUTAJ

3. Chrześcijanie świętują w niedzielę na pamiątkę najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości- zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tak już jest od czasów apostolskich. Stosowny artykuł znajdziesz TUTAJ

J.