05.07.2004 18:47

Czy bierzmowanie jest ważna jeśli świadek nie przystąpił do Komunii Świętej. Miał pecha i akurat nie zdążył się wyspowiadać.

Odpowiedź:

Ważność sakramentu nie zależy w żadnym wypadku od dyspozycji świadka. Zależy od Boga, który go udziela przez ręce biskupa lub delegowanego przezeń kapłana...

J.