Ania 01.02.2004 10:32

Dlaczego Jezus nie spisał nigdy żadnych swoich nauk? Czy rzeczywiście powiedział, że Kościół jest w każdym z nas ?Jak to rozumieć czy to znaczy, że nie trzeba chodzić do Kościoła?Dlaczego Matka Boska Fatimska przekazała przesłania w formie tajemnic? To po co je przekazywała skoro to tajemnice czemu mają służyć? O co tu chodzi?

Odpowiedź:

1. Nie znamy pewnej odpowiedzi na to pytanie. Widocznie jednak miał zaufanie do swoich uczniów. Oni przecież pisali pod natchnieniem Ducha Świętego....
2. Odpowiadający nie przypomina sobie, aby Jezus tak powiedział. Owszem, kiedyś powiedział: „Królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 21), a święty Paweł pisał, że człowiek jest świątynią Ducha Świętego (1 Kor 6, 19). Słowo „Kościół” jest użyte w Nowym Testamencie 23 razy (w mianowniku). W żadnym z wypadków tekst nie zawierał podanej przez Ciebie myśli.... Na pewno Pan Jezus nigdzie nie wyraził myśli, że nie trzeba chodzić do Kościoła. Choćby z tego prostego względu, że wtedy kościołów (budynków) jeszcze nie było... Za to autor Listu do Hebrajczyków pisze wyraźnie:
„Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień”. (Hbr 10:25).
Jak widać niektórzy niechętni chodzeniu do kościoła gotowi są nawet fałszować Ewangelię...
3. Pisząc o „tajemnicach” często używa się cudzysłowiu. Chodzi o to, że były to te części objawienia fatimskiego, które nie od razu zostały upublicznione... Zobacz TUTAJ

J.