Ania 18.11.2003 23:50

Gdzie można znależć informacje o św. Pachomiuszu oraz jego Regułę?

Odpowiedź:

Informacje o samym św. Pachomiuszu znajdziesz np. TUTAJ i TUTAJ .

Jego reguły w internecie nie znaleźliśmy. Możesz się jednak z nią zapoznać sięgając do odpowiednich książek:

Starożytne reguły zakonne (Reguły: PACHOMIUSZA, AUGUSTYNA, PORKARIUSZA, CEZAREGO Z ARLES, PAWŁA I STEFANA, MISTRZA, BENEDYKTA, KOLUMBANA, LEANDRA I IZYDORA Z SEWILII), przekład zbiorowy, wybór, wstęp i opracowanie M. Starowieyski, Warszawa 1980.

PACHOMIANA LATINA (Reguła św. Pachomiusza, Listy św. Pachomiusza, Upomnienia św. Pachomiusza), tłum. A. Bober, W. Miliszkiewicz, M. Starowieyski, Kraków 1996.