pobozny 13.11.2003 22:45

jak napisac podanie o przyjecie do bierzmowania?

Odpowiedź:

Jak w każdym podaniu w lewym górnym rogu piszemy imię, nazwisko i adres. Po prawej stronie miejscowość i datę. Podanie trzeba do kogoś skierować, więc najprawdopodobniej do proboszcza. Piszes więc (na środku): Do ks. NN, proboszcza parafii pod wezwaniem... w ..."
Potem musisz napiać o co dokładnie prosisz. Proboszcza raczej nie prosisz o samo bierzmowanie, ale o przyjęcie do grona kandydatów do bierzmowania. Potem możesz prośbę umotywować...

J.