j. 03.09.2003 09:32

Kto to jest Kardynał Kamerling? co to znaczy że ktoś jest Kardynałem Biskupem Prezbiterem i Diakonem? Gdzie mogę znaleźć coś na temat hierarchii w Kościele?

Odpowiedź:

Z Encyklopedii Katolickiej:
Według obowiązującego prawa specyfika urzędu kamerlinga polega na tym, że w momencie zawakowania Stolicy Apostolskiej nie traci on uprawnień, ale może z nich korzystać od śmierci papieża aż do zakończenia wyboru nowego. Poza kierowaniem Kamerą Apostolską (jej zadaniem jest troska o administrację dóbr i praw doczesnych Stolicy Apostolskiej) ma specjalne uprawnienia o charakterze personalnym, a w szczególności: notarialnie stwierdza fakt śmierci papieża, opieczętowuje apartament papieski, powiadamia kardynała wikariusza Rzymu o śmierci papieża obejmuje w posiadanie Watykański Pałac Apostolski, Pałac Lateraneński oraz Castel Gandolfo, a po wysłuchaniu opinii kardynałów stojących na czele każdego z trzech stopni ostala wszystkie sprawy dotyczące pogrzebu papieża.; w okresie sede vacante zarządza przy pomocy trzech kardynałów asystentów, uwzględniając postanowienia podejmowane w drodze głosoewania przez Kolegium Kardynałów; w czasie konklawe pod nadzorem kamerlinga pozostają Domus Sancte Martae i Kaplica Sykstyńska wraz z przyległymi do nich pomieszczeniami.

Kardynał Biskup, kardynał prezbiter i kardynał diakon to stopnie w kolegium kardynalskim (nie odpowiadające stopniom święceń!). Więcej o kardynałach przeczytać możesz w Kodeksie Prawa Kanonicznego 349-359.
Całą druga część drugiej księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego traktuje o hierarchicznym ustroju Kościoła.

J.