Kamil 04.07.2003 23:06

Gdzie mozna przeczytać apokryfy? Słysałem, że istnieje Ewangelia, którą napisał sam Chrystus, ale Kościól jej nie uznał. Czy to prawda???

Odpowiedź:

Na temat apokryfów przeczytać możesz np. na stronach:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/apokryfy-03.html
http://www.list.media.pl/old/list0102/s6.html .
W języku polskim z apokryfami Starego Testamentu zapoznać można się w książce „Apokryfy Starego Testamentu” wydanej nie tak dawno przez R. Rubinkiewicza. Apokryfy Nowego Testamentu znaleźć można w kilku tomach książki pod tymże tytułem, a redakcją M. Starowieyskiego.
W internecie niektóre z nich znaleźć można po polsku na stronach:
http://mbsjss.republika.pl/teksty/apokryfy.htm
http://www.republika.pl/vojkra/apokryfy.htm
http://marduk70.w.interia.pl/sta.html
http://marduk70.w.interia.pl/nta.html

W kwestii drugiego pytania: Zdaje się, że powiedzeniem, iż jest to wierutna bzdura wielu nie przekonamy. Ale tak właśnie jest. Pan Jezus nie zostawił po sobie żadnego pisanego dokumentu. Dowodem na to niech będzie fakt, iż nigdy nikt o nim nie wspominał. Sugerowanie, że zniszczyli czy ukryli go sami apostołowie to tylko bujna wyobraźnia niektórych, nie poparta żadnymi argumentami. Równie dobrze można twierdzić, że św. Paweł był kosmitą. Jest rzeczą trudną do pomyślenia, by dokument napisany przez Jezusa ukryć mogli sami Apostołowie. Przecież rozgłaszali Jego nauką i oddali za nią swoje życie. A gdyby ktoś chciał takie pismo ukryć w kolejnych pokoleniach, to nie byłoby to już możliwe... Nie da się ukryć takiej sprawy w sytuacji istnienia pluralizmu kulturowego i religijnego. Trudno przypuścić, by wszyscy pisarze starożytności umówili się w tak ważnej kwestii. To tak, jakby dziś twierdzić, że udałoby się wykreślić z pamięci dla przyszłych pokoleń pontyfikat Jana Pawła II. Zwróćmy uwagę, że Ewangelie, które dziś znamy napisali sami Apostołowie (Mateusz, Jan) lub ich uczniowie (Marek, Łukasz). Nie byłoby takiej potrzeby, gdyby Jezus przekazał swoją naukę na piśmie...

J.