05.04.2003 13:53

Powracając do pytania Magdaleny, dlaczego nie można przyjmować komuni Św. więcej niż dwa razy?

Odpowiedź:

Komunia Święta dwa razy w ciągu dnia to i tak dużo. Nie nadużywajmy łaski Bożej... Bo popadniemy w jakieś magiczne myślenie...

J.