Gość 24.10.2020 11:33

Czy gdy komuś urodzi się dziecko z jakimiś ciezkimi wadami genetycznymi które przeżyje kilka lat to czy oddanie takiego dziecka do jakiegoś ośrodka, które przyjmuje takie dzieci to grzech?

Odpowiedź:

Nie. Bo oddanie dziecka pod opiekę komuś innemu to jakiś sposób zapewnienie mu właściwej opieki. Chyba nie należy rozpatrywać takiej sytuacji w kategoriach grzechu, a raczej trudnej, mniej lub bardziej odpowiedzialnej decyzji.

J.