Robert 22.02.2018 19:31

Króluj nam Chryste!

1. Jeśli Pan Bóg stwarza duszę ludzką podczas poczęcia to, dlaczego ona nie jest wolna od grzechu pierworodnego? Wszak wszystko, co pochodzi od Boga powinno być święte.
W związku z tym, że to właśnie od Boga pochodzi dusza nieśmiertelna to, dlaczego dopiero przy chrzcie stajemy się dziećmi Bożymi?

2. Jako dzieci Boże powinniśmy naśladować w miłości swojego Stwórcę. Pan Jezus będąc na pustyni uczy nas, że należy odrzucać każdą pokusę i nie wchodzić w dysputy ze złym duchem. Jest to więc dość jasne przesłanie i nauka dla nas ludzi.
Gdy umierał na krzyżu wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Jak w tej sytuacji mamy naśladować naszego Zbawcę?

3. Jeśli ktoś czyni dobrze a ma złe intencje to czy ten czyn jest grzechem? Gdy materia czynu jest dobra a intencja zła to czy ten czyn jest dobry czy zły?

4. W tym pytaniu chodzi mi o Mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. Czytając Pismo Święte odnosi się wrażenie, że Jezus chętnie niósł pomoc ludziom – uzdrawiał, wypędzał złe duchy itp. Póki co takie Msze święte należą do rzadkości. Zastanawiam się z czego to wynika. Wydaje się, że do chwalebnej posługi kapłanów należy niesienie Chrystusa także z łaską uzdrawiania, dla ludzi którzy tego pragną. Czy każdy ksiądz mocą danych mu święceń może odprawić taką Mszę, czy potrzebne są w takim przypadku dary lub charyzmaty Ducha Świętego?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia i pozdrawiam

Z Panem Bogiem.

Odpowiedź:

1. Natura ludzka została skażona pierworodnym grzechem. I to dlatego człowiek rodzi się z tym grzechem. Niezależnie od tego, że duszę każdego człowieka stwarza Bóg. To takie tajemnicze działanie grzechu. Tak mocno w człowieka uderzył...

2. Jezus na krzyżu uczy nas posłuszeństwa Bogu aż do śmierci. To tę wierność powinniśmy naśladować. Na inne rzeczy nie mamy wpływu.

3. To trochę ogólne. Ale jeżeli np. świadomie i dobrowolnie pchnę człowieka nożem, to będzie to zło niezależnie od tego, co się potem stanie. Nawet jeśli się np. okaże że pchnąłem na tyle słabo, ze tylko przeciąłem mu jakiś nabrzmiały wrzód i tylko mu to pomogło.

4. Święcenia sprawiają, że jeśli kapłan podczas Mszy wypowiada słowa przeistoczenia, to chleb i wino faktycznie stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Nie dają jednak żadnej władzy nad chorobami. Ksiądz jak każdy człowiek może w tej sprawie prosić. Albo może, podobnie jak każdy człowiek, otrzymać od Boga dar uzdrawiania.

J.