pytajnik 07.04.2013 23:16

Moje pytania dotyczą diakonatu, zwłaszcza diakonatu stałego.

1. Czy diakon może przewodniczyć Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek?
2. Czy diakon może błogosławić każde małżeństwo, czy może to robić tylko pod nieobecność prezbitera?
3. Czy diakon może ochrzcić zawsze każde dziecko jak prezbiter, czy również potrzebne są dodatkowe warunki (np. nieobecność prezbitera)?
4. Czy diakon stały nosi strój duchowny (sutannę), np. w "świeckiej" pracy, czy robi to tylko przy okazjach liturgicznych?
5. Czy diakon stały może pełnić zawód sędziego, polityka, samorządowca? Bo kiedyś obiło mi się o uszy, że prawo kanoniczne zabrania duchownym zasiadania we władzach państwowych. Ale czy dotyczy to diakonów stałych oraz czy do tej kategorii zaliczani są sędziowie i samorządowcy (wszak oni - zwłaszcza sędziowie - sprawują władzę, która niegdyś przysługiwała politykom...)?
6. Czy diakon stały jest na stałe przypisany do swojej diecezji, parafii? Tzn., że bez zgody swojego biskupa nie może się przeprowadzić np. na drugi koniec Polski?
7. Czy diakon może prowadzić rekolekcje?

Odpowiedź:

1. Liturgia Męki Pańskiej przewiduje dla diakona podawanie intencji w modlitwie powszechnej.

2. Diakon może błogosławić małżeństwa, jeśli ma stosowne pełnomocnictwa od biskupa.

3. Jeśli ma owo pełnomocnictwo (misję kanoniczną), to może też chrzcić dzieci.

4. Diakoni stali używają tylko stroju liturgicznego,. Na co dzień nie chodzą w sutannie.

5. Diakon stały, wykonujący jakiś tego typu zawód, zapewne może go dalej wykonywać.

6. Diakon stały,m podobnie jak ksiądz, jest inkardynowany do diecezji. Czyli przypisany do niej.  Gdyby chciał się poza nią przenieść musiałby swojego biskupa prosić o ekskardynację, a nowego o inkardynację.

7. Diakon może prowadzić rekolekcje. Głoszenie słowa Bożego należy do jego urzędu...

red.