pytajnik 15.02.2013 19:22

Czy Godzinę czytań w soboty należy odmówić przed nieszporami (I nieszporami niedzieli), czy też można ją również odmówić po nich (jak we wszystkie inne dni)?

Odpowiedź:

Godzinę czytań powinno się odmawiać przed jutrznią. Bo to pierwotnie była godzina nocna. Teraz można w ciągu dnia. Ale chyba jednak przed pierwszymi nieszporami następującej po tym dniu uroczystości. Bo inaczej trochę za bardzo to wszystko byłoby wymieszane...

J.