tola 04.11.2011 08:20

Czy można wziąć na siebie wszystkich grzeszników na siebie?ile trzeba się wtedy modlić?czy to jest blużnierstwo?

Odpowiedź:

Wszystkich grzeszników wziął na siebie Pan Jezus. Ty nie jesteś w stanie. Jeśli w takim myśleniu jest jakiś grzech, to raczej nie bluźnierstwa, a pychy...

Rada: podejmuj modlitwę za grzeszników, podejmuj umartwienia. Ale ilu z nich wysłużysz przez to nawrócenie, czy za ilu zadośćuczynisz, zostaw już Bogu...

J.