Gość 24.08.2011 17:48

Poznałam wspaniałego człowieka, który był żonaty. Jednak nie miał on ślubu kościelnego. Czy w związku z tym mogę wziąć z nim ślub kościelny, aby nie żyć w grzechu?

Odpowiedź:

Sytuacja nie jest jasna. Jeśli to katolik, to w świetle prawa kościelnego jest wolny. Jeśli nie jest katolikiem, różnie to być może. Kościół uznaje za ważne małżeństwa tych niekatolików, którzy zawarli związek zgodnie z zasadami obowiązującymi w ich wyznaniu czy religii albo zgodnie z prawem państwowym. Najlepiej sprawę dokładniej omówić z własnym duszpasterzem.

J.