am 21.08.2011 00:01

Sypianie osób tej samej płci, w której jedna jest niepełnoletnia, jaki to grzech?

Odpowiedź:

Spanie razem, blisko siebie, nie jest grzechem. Przecież bywa, że podczas wyjazdów czy w mniej ekskluzywnych schroniskach śpi się obok nieznajomego. Grzechem są jakieś zachowania, czyny o charakterze seksualnym. Można by też mówić o grzechu, gdyby ktoś celowo takie sytuacje prowokował licząc na okazję...

J.