strachu 19.08.2011 00:33


Ewangelia Sw. Łukasza3 9 Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: "Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas". 40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: "Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 41 My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił". 42 I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". 43 Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".

Dlaczego w modlitwie Skład Apostolski mówimy " ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion; zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstal,
wstąpił na niebiosa" Skoro w Ewangelii Św. Łukasza Jezus mówi do złoczyńcy "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju"?

Odpowiedź:

Raj to nie to samo co niebo. Teologia uczy, że przed zmartwychwstaniem Jezusa niebo było zamknięte. Ci, którzy zmarli przed Nim, nie mogli osiągnąć wiecznego szczęścia. Ale też nie zasługiwali na piekło. Przebywali w otchłani, piekłach, raju sprawiedliwych... Tam już mieli nadzieję na zbawienie wieczne, ale ciągle musieli go wyczekiwać. Jezus zstępując do piekieł ogłosił im wyzwolenie...

J.