112345 04.08.2011 16:26

Czytałam odpowiedź Odpowiadającego na temat zgody na rozwód. A co gdy już do takiego rozwodu doszło (bez zgody drugiej strony), mąż zdradził i żyje z inną kobietą.
1) Jakie stosunki należałoby utrzymywać z mężem?
2) Co z dziećmi? Pozwalać bez przeszkody spotykać się mężowi z nimi?
3) Jak odnosić się do kobiety z którą żyje mąż?

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Chyba zawsze warto, o ile to możliwe, starać się zachować więź z mężem. Bez pobłażania  jego niewierności, ale tak, by nie zamykać drogi do pojednania w przyszłości. Z dziećmi wiec chyba warto pozwalać mu się spotykać. Relacje z nim i jego nową kobieta chyba siłą rzeczy będą dość chłodne. Na pewno nie ma co udawać, że nic się nie stało, ale też chyba nie trzeba ciągle wojować...

J.