Buś 11.03.2011 21:04

Czy osoby wspierające (np. przez głosowanie w wyborach, publiczne wyrażanie aprobaty) coś takiego jak Ruch poparcia Janusza Palikota albo Sojusz Lewicy Demokratycznej automatycznie nakładają na siebie ekskomunikę?

Odpowiedź:

Nie. Za takie czyny automatyczna ekskomunika nie jest przewidziana. Chyba ze wiązałaby się z apostazją, czyli odejściem od wiary, W normalnym wypadku stosuje się do sprawy kanon 1374: "Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem".

J.