BoRy 10.03.2011 13:06

BoRy Szczęść Boże,
czy Maryja wiedziała o tym, iż jest bez grzechu poczęta?

jaki jest sens ofiarowania cierpienia?

w NT jest pisane, że do zbawienia wystarczy wiara w to, że Jezus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał... jeżeli więc będę wierzył w to i bezpośrednio w NT i nie interesować się zbytnio dogmatami, bo zazwyczaj są oczywiste i wynikają bezpośrednio z NT, lub dlatego, iż nie rozumienm skąd się wzięły (np. o Niepokalanym Poczęciu i inne Maryjne), to mogę być zbawiony?

czy jeśli niektórym dogmatom nie rozumiem, lub nie wiem skąd się wzięły, to mogą mnie nie obchodzić?

Odpowiedź:

1. Trudno powiedzieć, jaka w tym względzie była świadomość Maryi. Nie wiadomo co Maryja wiedziała, co tylko przeczuwała, a czego mogła być pewna, bo wyjaśnił  to Jej Syn...

2. Cierpienie ofiarowane łatwej znieść. No i może być ono formą modlitwy, wyrzeczenia dla dobra innych... A tym samym i dla naszego dobra...

3. Nie interesować się zbytnio dogmatami... Możesz, oczywiście możesz... Ważne, by nie kwestionować prawd wiary...

Zwróć tylko jeszcze uwagę, że wierzyć to nie tylko przyjąć Jezusa intelektem. To zawierzyć Mu całym swoim życiem....

J.