kasjerka 03.02.2011 22:58

Czy grzechem jest nie oddanie pieniędzy, których ubywało mi w kasie:
1) nie z mojej winy
2) z mojego niedopatrzenia?
Jeśli nie - to pół biedy.
Jeśli tak - jakim?

Odpowiedź:

Grzechem jest kradzież. Gdy więc ktoś celowo zabiera pieniądze, powinien oddać. Gdy strata powstaje wskutek niedopatrzenia, pomyłki, wtedy grzechu nie ma, ale straty powinno się wyrównać... Ale to już kwestia umowy z pracodawcą.

J.