adriana 05.09.2010 18:21

Jeśli istnieje, to jaka jest różnica między zakonem a zgromadzeniem zakonnym?

Odpowiedź:

To różnica głównie historyczna. To znaczy zakony powstawały wcześniej, zgromadzenia później...

J.