Gość 21.08.2010 19:02

Jak wiadomo, pycha jest pierwszym z grzechów głównych. Nasunęła mi się więc interesująca sprzczność: dlaczego wg Kościoła Bóg wymaga od wiernych codziennej modlitwy, uczestnictwa na mszy św. itd., skoro (zważywszy na to, że jest on wszechmogący, więc nie potrzebuje tego) jest to objaw właśnie pychy?

Aha: i jestem agnostykiem pytam się z czystej ciekawości, jak to wytłumaczycie.

Odpowiedź:

Tu nie chodzi o rzekomą pychę Boga, ale o wdzięczność człowieka. Bóg nie potrzebuje ludzkiej adoracji. Potrzebna jest ona człowiekowi. Po to, by właściwie ustawił swoją hierarchę wartości... Zobacz TUTAJ

J.