Oko za oko czy drugi policzek?

Slaw 11.08.2010 18:13

W Piśmie Świętym możemy znaleźć stwierdzenie żeby nadstawić drugi policzek, gdy nas uderzą w jeden. Jak ma się wobec tego zachować współczesny chrześcijanin w obronie własnej godności?
Jest również formuła oko za oko, ząb za ząb, pochodząca chyba ze starszych pism.

Odpowiedź:

Przypominając zasadę "oko za oko i ząb za ząb" warto pamiętać o kontekście, w którym została podana. W Starym Testamencie spotykamy się czasem z postawą zemsty, która oddaje w dwójnasób. Tak jest np. z Lamekiem, gdy mówi: "Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!" (Rdz 4, 23). Tak jest z w historii o synach Jakuba, którzy używając podstępu okrutnie mszczą się za gwałt na siostrze, zabijając nie tylko winowajcę, ale nadto innych mieszkańców jego miasta (Rdz 34). Zasadę "oko za oko i ząb za ząb"  jako próbę zahamowania procesu nakręcania spirali nienawiści, a nie jako nakaz zemszczenia się na krzywdzicielu.  

Kluczem do rozwiązania twojego problemu jest chyba to, co nazywasz godnością. Różnie można do niej podchodzić. Bywa mylona z zarozumiałością a nawet  z pychą. Na lekcjach języka polskiego czy historii chyba nieraz spotkałeś się z wzmianką o tzw. pojedynkach. Zakazywanych przez władze, a jednak ciągle w życiu społecznym obecnych. Trudno się oprzeć wrażeniu, że ich uczestnicy mieli niezwykle rozbudowane ego. Każde krzywe spojrzenie bliźniego, każda co bardziej złośliwa uwaga, były traktowane jako powód do walki na śmierć i życie. Dziś, choć się nie pojedynkujemy, niektórzy ludzie zachowują się podobnie. Obraża ich nawet wykazanie im, że się mylą. Czy o taką godność chodzi?

Chrześcijanin powinien zawsze szukać autentycznego dobra. Swojego i bliźniego. Ustąpienie komuś w sporze bywa demoralizujące, bywa pozwoleniem na zło, ale w sporej części przypadków jest dokładnie odwrotnie. Nie oddanie tym samym, puszczenie uwagi mimo uszu, nie wchodzenie w spór przynosi znacznie więcej dobra. Bo przynosi zgodę, pokój. Chrześcijanin musi więc w każdej sytuacji w sumieniu rozstrzygnąć, co będzie lepsze.  Biorąc pod uwagę i siebie i bliźniego...

J.