Grzegorz 09.08.2010 16:54

Spotkałem się w internecie z następującym cytatem:
"W roku 665 na dziewiątym soborze w Toledo wydano postanowienie, które było źródłem dopływu niewolników dla Kościoła: "Kto tedy, od biskupa po subdiakona, płodzi synów w małżeństwie zasługującym na potępienie, z kobietą wolną lub niewolnicą, ten powinien podlegać karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego związku nie tylko nie powinny otrzymać spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy, stanowić własność Kościoła, którego kapłanami byli ich ojcowie, gdyż ci spłodzili ich w nagannych okolicznościach" (kanon 10).".

Mam pytanie, w jaki sposób mogę sprawdzić, czy to prawda? Czy faktycznie na danym soborze w danym roku w kanonie 10 napisano takie coś? Czy są w internecie źródła, gdzie?

Odpowiedź:

W Toledo nigdy nie odbył się żaden sobór. To były lokalne synody (było uch bodaj 18) . Odegrały w historii Kościoła pewną rolę, ale nigdy ich rozporządzeń nie traktowano jako obowiązujących dla całego Kościoła. Zobacz TUTAJ

Na ile zdanie przypisywane temu synodowi jest prawdziwe odpowiadającemu trudno stwierdzić. Odpowiadający znalazł wprawdzie w internecie po łacinie dokumenty tego synodu, ale nie wie, na ile źródło to jest wiarygodne. 

J.