Trad 04.08.2010 12:14

1. Czy osoba świecka, może ochrzcić dziecko nie będące w stanie zagrożenia życia? (np. gdy jego rodzice odmawiają)
2. Jak odpowiadający odniósłby się do słów sekretarza papieskiej komisji Ecclesia Dei prał. Kamila Perla: "Jeśli waszą podstawową intencją, dla której chcecie uczestniczyć we Mszach FSSPX, jest zamanifestowanie waszego pragnienia zerwania łączności z Papieżem i z tymi którzy są z Nim w łączności - będzie to grzechem. Jeśli natomiast wasza intencja sprowadza się do tego, by po prostu uczestniczyć we Mszy św. odprawianej wg mszału z 1962 r. co ma związek z wasza pobożnością - nie będzie to grzechem. Możecie uczestniczyć we Mszach św. odprawianych przez FSSPX wypełniając w ten sposób wasz niedzielny obowiązek. Skromny datek na tacę podczas tej Mszy wydaje się usprawiedliwiony."?

Odpowiedź:

1. Nie wolno chrzcić kogokolwiek wbrew jego woli lub wbrew woli jego prawnych opiekunów. Reguluje tą sprawę kanon 865 i 868 KPK. 

2. Odpowiadający uważa, że aby uczestniczyć w Mszy według rytu z 1962 roku nie trzeba uciekać się do pomocy FSSPX.

J.