Maria z Krefeld 02.08.2010 09:24

Jak to jest mozliwe, ze w dolinie Josafata znajduje sie grob Matki Boskiej, skoro zostala wzieta z dusza i cialem do nieba.

Odpowiedź:

W dolinie Cedronu, tuż obok ogrodu Gethsemani, pokazywany jest pusty grób Maryi. W tym własnie rzecz :-) Maryję chciano pochować, ale okazało się, ze nie trzeba było. Pielgrzymujący niegdyś do Ziemi Świętej chcieli obejrzeć trzy puste groby: Jezusa, Maryi i Łazarza... 

J.