J.K 19.03.2010 11:12

Czy jeśli będę żyła według przykazań Bożych i nie będę grzeszyła to nie doświadczę cierpienia?

Odpowiedź:

Nikt Ci nie może dać takiej gwarancji. Cierpienie nie zawsze dotyka tylko grzeszników. A bywają i grzesznicy, którzy - przynajmniej do czasu - specjalnie nie cierpią...

J.