saherb 10.03.2010 23:19

Odpowiadający pisze o wielokrotnych grzechach, że "trzeba powiedzieć co się zrobiło i ile razy". Czy wystarczy na spowiedzi powiedzieć o danym grzechu w liczbie mnogiej bez podawania "ile razy"?

Odpowiedź:

Ksiądz zawsze może dopytać, ale gdy używa się liczby mnogiej dla zatajenia faktycznej ilości, jest to już co najmniej ocieranie się o spowiedź świętokradzką. Przecież jest istotne, czy ktoś mówi, że zdradzał żonę 2 razy, czy 98 razy...

J.