stały czytelnik 09.03.2010 15:28

Czy duchowa adopcja odbywa się w czasie rzeczywistym (początek duchowej adopcji = dzień poczęcia dziecka) czy też Bóg może takie dziecko umiejscowić w dowolnym czasie na świecie? Nawet w dalekiej przyszłości?
Dziękuję za odpowiedź. Szczęść Boże.

Odpowiedź:

Hmmm... Pan Bóg chyba kieruje tym tak, jak chce. Przecież trudno, by jeśli w danej sekundzie żadne zagrożone dziecko się nie poczyna czyjaś duchowa adopcja poszła na marne...

J.