Nathanael 02.03.2010 20:40

Szanowny Księża katoliccy,
Dlaczego w "Mistycznym Ciele Chrystusa", zwanym Kościołem, nie ma prawdy, sprawiedliwosci, świętosci i świetych obcowania wewnątrz wspólnoty? Dlaczego dialog duchowy jest nie istniejacy?

(...)

Odpowiedź:

Odpowiadający jest osobą świecką. Proszę swój apel skierować do księży. Wysłać na adres jednej czy drugiej kurii biskupiej...

J.