katolik 21.02.2010 11:08

Jak wiem tylko Kościół może interpretować słowa zawarte w Piśmie Świętym. Czy zabronione jest wiernym interpretowanie prywatne? W takim razie w jaki sposób mogę czytać Biblię i dla siebie ją jakoś przyjąć i w jaki sposób mam odczytywać co Bóg chce mi przekazać przez jakiś fragment? Czy prywatna interpretacja Biblii to grzech, nawet jeżeli nie chce tego robić i staram się nie interpretować lecz tylko odczytywać co Bóg chce mi przekazać?

Odpowiedź:

Chrześcijanin nie powinien interpretować Pisma Świętego wbrew nauczaniu Kościoła. Czytanie i odnoszenie go do swojego życia jest bardzo pożyteczne...

J.