ministrant 19.02.2010 09:59

kapłan przed wyjściem do ołtarza wypowiada "procedamus in pace" co znaczą te słowa ponieważ w ministranurzenie mogę znaleś tych słów i jaka jest odpowiedż ministranta?

Odpowiedź:

W mojej parafii kapłan mówi "Wspomożenie nasze w imieniu Pana" a ministranci odpowiadają "który stworzył niebo i ziemię". "Procedamus in pace" znaczy mniej więcej "Idźmy w pokoju".

J.