ala 07.02.2010 18:48

Dziś proboszcz ogłosił, że zmarła mała dziewczynka (w zasadzie urodziła się martwa), Potem modlił się za nią (jak zawsze za każdego zmarłego parafianina) modlitwą "Wieczne odpoczywanie.."
Słyszałam, że za zmarłe dzieci nie trzeba się modlić, raczej za ich rodziców o potrzebne łaski w tak dramatycznych chwilach. Może chodzi o to, że modlić się nie trzeba za dzieci do 7 roku życia ale ochrzeczone? A ponieważ to dziecko urodziło się martwe więc trzeba się za nią modlić, bo nie została ochrzczona? Z drugiej strony ci rodzice na pewno by ją ochrzcili.

Odpowiedź:

Kościół nie wypowiada się jednoznacznie o losie dzieci zmarłych bez chrztu, choć ostatnio przeważa wśród teologów opinia, że mogą być zbawione. Na pewno modlitwa im nie zaszkodzi. A przy okazji, jak każda modlitwa, uczy nas też ona oddawania wszystkiego Bogu, współczucia bliźnim, budowania właściwej hierarchii wartości...

J.