coty 07.02.2010 16:07

Od jakiegoś czasu zastanawia mnie pytanie:
Za co Pan Jezus został skazany na śmierc?

dośc długom się zastanawiałam i doszłam do związku, że przez to, że Chrystus uważał się za mesjasza..jednak to chyba nie jest jedyny powód. Dlatego też pytam się was;)

Odpowiedź:

Powód skazania pokazuje scena przed Sanhedrynem, gdy arcykapłan pyta Jezusa, czy jest on Synem Bożym. W wersji Łukasza brzmi to tak:

"Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali
przyprowadzić Go przed swoją Radę. Rzekli: Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam! On im odrzekł: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy: Więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: Tak. Jestem Nim. A oni zawołali: Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecie słyszeliśmy z ust Jego".

Słyszeli bluźnierstwo. Dlaczego? Nie dlatego, że uznał siebie za Syna Bożego. Bo wedle Żydów synem Bożym był np. członek narodu wybranego, arcykapłan itd. Wiec nie w tym rzecz. Ale że Jezus jest Synem, który "będzie siedzieć po prawej stronie Wszechmocy Bożej". Po prawej stronie króla siadał tylko syn, następca tronu. To za uczynienie siebie równym Bogu Jezus został skazany.

A przed sądem Piłata chodziło już tylko o pretekst. Oskarżono Go, że mówiąc o siebie jako królu jest buntownikiem, że sprzeciwia się Cezarowi. Jezus tłumaczył, że "Jego królestwo nie jest stąd", ale tego szczegółu w wyznaniu Jezusa nie wzięto już pod uwagę... Dokładniej: Piłat nie wziął bo się bał, że zostanie oskarżony w Rzymie o tolerowanie buntu...

J.