Hache 12.01.2010 19:29

Witam.
W Piśmie Świętym jest napisane:
"Po tym wszystkim dotknął go Pan nieuleczalną chorobą wnętrzności, która trwała dwa lata, aż w końcu drugiego roku, gdy nadeszła ostatnia chwila, wyszły mu wnętrzności na skutek choroby i zmarł wśród dokuczliwych boleści. A lud jego nie spalił mu kadzidła, jak palił jego przodkom. W chwili objęcia rządów miał on trzydzieści dwa lata i osiem lat panował w Jerozolimie. "
2 Krn 21,18-20
jednak zaraz potem jest:
"Na jego miejsce mieszkańcy Jerozolimy obrali królem najmłodszego jego syna, Ochozjasza, wszystkich bowiem starszych braci wymordowała zgraja, która z Arabami weszła do obozu. Został więc królem Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego. W chwili objęcia rządów Ochozjasz miał czterdzieści dwa lata i panował jeden rok w Jerozolimie. "
2 Krn 21,1-2

Bardzo proszę o informację, czy nie ma tu sprzeczności (czy nie wynika z tego, że syn był starszy od ojca?)

Odpowiedź:

Pewnie to pomyłka. W V wydaniu Biblii Tysiąclecia, które odpowiadający ma akurat pod ręką, wiek Ochozjasza to 24 lata, nie 42...

J.