maria 07.01.2010 18:28

Czy to jest grzech jak (...) powinnam się z tego wyspowiadać czy nie?

Odpowiedź:

Świadoma i dobrowolna zgoda na przyjemność seksualną poza małżeństwem jest grzechem. Zasadniczo ciężkim.

J.