Basia 21.12.2009 14:56

Czy Pan Jezus cierpiał i zmarł też za grzechy upadłych aniołów czy tylko ludzi?

Odpowiedź:

Pan Jezus umarł za ludzi. Pośrednio za cały świat. Ale mamy raczej na myśli świat materialny, nie ten duchowy, stworzony, zanim świat powstał... W liście do Hebrajczyków czytamy: "Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe". Można chyba ten tekst tłumaczyć także w ten sposób, że Jezus nie umarł za zbuntowanych aniołów... Choć główną jego myślą nie jest odrzucenie zbuntowanych aniołów, a wybranie człowieka...

J.