Trad 26.10.2009 18:41

Szczęść Boże!
1. Podczas których pieśni, hymnów należałoby zachować postawę stojącą?
2. Czy podczas odmawiania Liturgii Godzin, gdy wymienia się imię biskupa, należałoby modlić się za biskupa miejscowego, czy właściwego dla "domowej" diecezji?
Dziękuję

Odpowiedź:

1. W brewiarzu podczas hymnu, rozpoczynającego daną godzinę, w czasie śpiewu "Błogosławiony Pan Bóg Izraela" i "Wielbi dusza moja Pana" oraz podczas "Ciebie Boga wysławiamy". Ta sama zasada dotyczy również Mszy św.

2. W Liturgii Godzin, podobnie jak w Eucharystii, zawsze wymienia się imię biskupa miejsca.

xwl