Przemek 13.10.2009 21:02

Skąd ewangeliści wiedzieli na przykład o kuszeni Jezusa na pustyni? Powiedział o tym swoim uczniom? W ewangeliach nie ma na ten temat żadnych informacji. Nie ma też chyba żadnych informacji o tym aby zwierzał się im z jakichkolwiek przeżyć dotyczących Jego życia w przeszłości. A jeśli już nawet, to czy wnikałby w aż takie szczegóły, kiedy, w jakich okolicznościach i w jaki sposób kusił Go Diabeł?

Odpowiedź:

Publiczna działalność Jezusa trwała podobno ze trzy lata. Nawet jeśli nie całe, to i tak znacznie dłużej, niż trwa przeczytanie wszystkich czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich na dokładkę. Siłą rzeczy więc trudno uwierzyć, ze spisano w nich wszystko, co Pan Jezus zrobił i czego nauczał, słowo w słowo. Spisano tylko to, co wydawało się Ewangelistom najważniejsze.

Św. Jan, kończąc swoja Ewangelie pisze:

"Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać"...

J.