Marcin 07.10.2009 14:41

Witajcie.
Mam pewno pytanie. jak na podstawie Pisma Świętego, może udowodnić młodzieży, że współżycie przed ślubem jest grzechem. Czy moglibyście podać miejsca w biblii do których można by się było odwołać

Odpowiedź:

Odpowiadający użyłby tekstu z Mt 5, 27-30 oraz Ga 5, 16-25.

Pierwszy z nich brzmi:

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Drugi z nich brzmi:

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.

Zapewne trzeba będzie jeszcze wytłumaczyć, co to znaczy cudzołóstwo. Otóż zwykło się dziś uważać, że to tylko sytuacja, gdy się zdradza męża czy żonę. Łatwo jednak zauważyć, że tak nie jest. Nie trzeba się nawet odwoływać do greki. Wystarczy do języka polskiego. Otóż wyraz "cudzołożyć" pochodzi od określenia "cudze łoże". Proszę zauważyć, że kochający ludzie stają się "jednym ciałem", gdy opuszczają ojca i matkę i łączą się ze sobą (parafraza fragmentu z Mk 10). Póki tego nie robią, nie są jednym ciałem. A więc łoże jednego z nich nie jest automatycznie łożem drugiego. Czyli cudzołożą ;)

Powodzenia

J.